Despre Mithras Build

Mithras-Build-logo

A lucra în construcţii înseamnă a produce şi a vinde un bun de mare valoare, destinat să reziste în timp, a proiecta însăşi modul de viaţă şi afacerea beneficiarului.

Suntem perfect conştienţi de acest lucru! Din această cauză, de la început, am făcut din seriozitate atributul ce ne defineşte. Desfăşurarea unui proces de producţie îndreptat întotdeauna spre evoluţia tehnologică şi inginerească, cu deplin respect pentru protecţia mediului înconjurător, pentru a oferi beneficiarilor noştri un serviciu solid, durabil, inovator şi întotdeauna respectând condiţiile contractuale: acesta este sinonimul seriozităţii şi competenţei.

Societatea noastră face parte din categoria firmelor de construcţii care promovează calitatea, atât din punct de vedere al execuţiei lucrărilor cât şi a materialelor folosite, răspunzând cu profesionalism la cerinţele tot mai diversificate ale clienţilor noştri.

Antreprenoriat construcţii (birou antreprenoriat construcţii): birou de suport tehnic, administrativ, organizatoric şi logistic în realizarea construcţiilor; planificarea, conducerea şi coordonarea întregii activităţi de realizare a unei investiţii sau a unui obiect de construcţie; antrepriză generală; project management (managementul proiectelor); construcţion management (managementul construcţiilor).